Schapendrijven is een kunst.

Kate 10 maand.

Met het trainen voor het schapendrijven kan worden begonnen op een leeftijd van om en bij één jaar.Snuffelen kan vanaf  4 maand.Hier wordt de hond meegenomen naar een kudde van ongeveer 10 schapen en wordt los gelaten.Men moet hiervoor wel schapen hebben die een hond gewend zijn en zeker niet bokken naar een puppy.Schade op jonge leeftijd kan grote gevolgen hebben.

Daarom ga je ook altijd naar een ervaren handler om de eerste paar keer zo prettig mogelijk te laten verlopen.Een hond van 4 maand is dan ook nog een puppy. Verwacht niet het uiterste en houdt de ontmoeting kort, zo'n 5 à 7 minuutjes hooguit.

Als je wilt gaan schapendrijven met je border collie, ga eens een paar keer kijken naar een wedstrijd , daar zie je wat de bedoeling is.Je hoort de stem-en fluitcommando's, zie je de afstanden waarop gewerkt wordt in de verschillende klasses.

Eén van de eerste oefeningen is 12-uur lopen, de hond loopt op 12 uur ten opzichte de handler met de schapen er tussen in.Zo gaat de handler verder met het maken van 8-vormen over het ganse veld, de schapen achter zich aan en de hond achter de schapen.Zo leert de hond zijn positie bepalen, later ontwikkelt hij zijn balanspunt.

Wij geven de voorkeur aan de Engelse commando's.

Hier onder een paar basiscommando's.

Lie Down :  
Dit is 'de noodrem' voor de hond.Een hond kan in enkele seconden afliggen.Sommige honden stoppen alleen even met lopen.Bij 'Lie Down'  blijven sommige honden staan,vaak met hun kop laag en wat door de voorpoten gezakt.Dit mag ook, het is een 'stop'-teken,waardoor de hond niet verder gaat.

Walk On :

Hierbij loopt de hond recht op de schapen af.Dit commando wordt gebruikt bij zowel de fetch als bij de drive.Een gevorderde border zal hierbij zelfcorrecties uitvoeren om de kudde in een rechte lijn te laten lopen.

Come Bye :

De hond rent ( met de klok mee) om de kudde heen.Je moet het bekijken vanuit de positie van de hond  .Dit is in het begin wat lastig, maar dat leer je vrij snel.

Away :

De hond rent (tegen de klok in) om de kudde heen.Ook dit moet je bekijken vanuit de positie van de hond.

That'll Do :

Dit is het commando voor te stoppen met het werk.De hond moet hier komen.Het werk zit er op !

Nog een paar commando's.

Steady : 

Dit wordt gebruikt als de hond te snel gaat en afgeremd moet worden.

Stand Still :

De hond moet blijven staan.Dit wordt gebruikt als de schapen te snel lopen.

Look Back :

Bij 'Look Back' moet de hond achterom kijken en naar de schapen zoeken die zich achter hem/haar bevinden, dit kan buiten het gezichtsveld van de hond zijn, en deze dan gaan ophalen.

'Look Back' wordt gebruikt bij een dubbele outrun.Bij het hoeden in de praktijk wordt het gebruikt als schapen achterblijven of er vandoor gaan.

Get Up :

'Sta op en blijf staan' . Dit is voor het werk op zeer korte afstand .Als de hond ligt, oefent hij/zij de minste druk uit op de schapen, als de hond staat is het al wat meer, en als de hond loopt, is dat voor de schapen het meest bedreigend.

Nieuwe reacties

17.05 | 10:30

Beste Johan, ik heb hier een tweejaarse Border die ik graag eens aan j...

02.01 | 20:07

Dag Johan en Els, Eerst en vooral een gezond 2022 gewenst van Ha...